Allah’ın Öğrettiği Dualar

Pts, Oca 6, 2014

Hû’ya Gider

1. “Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!” [1]
2. “Ey Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!” [2]
3. “Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme!” [3]
4. “Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme!” [4]
5. “Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.” [5]

6. “Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalblerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, Sen bol ihsan sahibisin.” [6]
7. “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı diret, Kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!” [7]
8. “Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur” [8]
9. “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik.” [9]
10. “Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al…” [10]
11. “Rabbimiz! bize peygamberlerine vaad ettiğini ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Muhakkak sen verdiğin sözden dönmezsin” [11]
12. “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!” [12]
13. “Rabbimiz! Bizi zalim toplulukla beraber eyleme!” [13]
14. “Rabbimiz Allah’ın dilemesi hali müstesna geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah’a dayanırız. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” [14]
15. “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı müslüman olarak al” [15]
16. “Biz Allah’a güvendik. Ey Rabbimiz, bizi o zalim kavmin fitnesine uğratma! Bizi rahmetinle o kâfir kavmin elinden kurtar!” [16]
17. “Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da şüphesiz bilirsin. Çünkü yerde ve gökte, hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz” [17]
18. “Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla” [18]
19. “Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl” [19]
20. “Ey Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O, tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru” [20]
21. “Ey Rabbimiz! Hem onları, hem onların atalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden iyi olanları kendilerine vaad buyurduğun Adn cennetlerine koy. Şüphesiz çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan sensin” [21]
22. “Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz” [22]
23. “Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin!” [23]
24. “Rabbimiz! Yalnız sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.” [24]
25. “Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kâdirsin.” [25]

——————————————————————————–

[1] Bakara 201
[2] Bakara 250
[3] Bakara 286
[4] Bakara 286
[5] Bakara 286
[6] Al-i İmran 8
[7] Al-i İmran 147
[8] Al-i İmran 192
[9] Al-i İmran 193
[10] Al-i İmran 193
[11] Al-i İmran 194
[12] Araf 23
[13] Araf 47
[14] Araf 89
[15] Araf 126
[16] Yunus 85 – 86
[17] İbrahim 38
[18] Kehf 10
[19] Furkan 74
[20] Mü’min 7
[21] Mü’min 8
[22] Duhan 12
[23] Haşr 10
[24] Mumtahine 4
[25] Mumtahine 8

Yorum Yaz