Bende-i muhlisiniz

Sal, Haz 28, 2011

Okurken

Uyuz cep mesajlarından ve dibidelik facebook yaklaşımından birazcık uzaklaşın ve aşık maşuka nasıl seslenirmiş bakınız:

Meleksima canım, lebi mercanım; ey ruy-ı mahım, gül yüzlü şahım; zülf-i kemendim, serv-i bülendim; peri ruhsarım, şeker güftarım; def’-i melalim; fikr ü hayalim; gül-i handanım, derde dermanım, taze fidanım, kaşı kemanım; kara gözlüm, şirin sözlüm, güler yüzlüm.

Nuş edip aşkın hun ile ciğer dolsun, aşüfte gönül derd ile beter olsun…

Ah efendim, nazeninim! İzzetde yekta, saadette bi-hemta; mahabbette la-nazir, güzellikte bi-kusur; canımdan azizim, şekerden lezizim efendim, canımın canı, sultanım.

Hayli zamandır, görüşüp konuşmadık, hasret-i iştiyakınız hadden efzundur; kerem edip hane-i bi-minnete teşrif buyurasız efendim, sultanım.

Hamil-i name bizim Raşid yediyle hak-i paye bir elmas yüzük, fındık altuniyle yapılmış dest-aviz-i aşıkanemiz irsal olunmuştur. Makbulünüz olmak niyazımdır.

Baki afitab-ı hüsn ü cemal günbegün ziyad olsun canım efendim, iki gözüm.

Bende-i muhlisiniz …”

Şunu diyebilirsiniz ey okur:
“Nerede böyle maşuk, görsek de dillerimiz lâl olsa…”
Haklısınız ve lakin,
Şair diyor ya efendiler:
“Siz Leyla’yı bir de benim gözümle görseniz…

Yorum Yaz