Benim Şiirlerim

Per, Mar 27, 2014

Kuyu

Gitdüñ ammâ ki koduñ hasret ile cânı bile
İstemem sensüz olan sohbet-i yârânı bile

Devr-i meclis baña girdâb-ı belâdur sensüz
Mey-i zehr-âb-ı sitem sâgar-ı gerdânı bile

Bâga sensüz bakamam çeşmüme âteş görinür
Gül-i handânı degül serv-i hırâmânı bile

Sîneden derd ile bir âh ideyin kim dönsün
‘Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile

Hâr-ı firkatle Neşâtî-yi hazînüñ vâ hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldı girîbânı bile…

Neşâtî

Yorum Yaz