Bu da Geçer Ya Hû

Pts, Mar 7, 2016

Okurken

Geçer mi?
Geçer.
Allah Kerim.
Geçer.

Şöyle der hurûfât: “Ey insan!.. Senin gönlün bir misafirhâneye benzer. Sana gelen gamlar da, sevinçler de birer misafirdir. Sakın onları kalıcı zannetme!.. Gelen fâni gamlara fazla üzülme, çünkü onlar gidicidir. Fâni sürurlara da fazla sevinme; zîra onların da bekâsı yoktur. Gam da, sürur da gönül misafirhanesine uğrayıp giden birkaç günlük ziyaretçilerdir. Bu yüzden hâdiseler karşısında aşırı sevinmek de, gereksiz yere insanın îtidâlini bozmaktan başka bir işe yaramaz.”

Kelîmât durur mu?

Er-rızku al’allah: Rızkı veren Allah’tır. Başkasının önünde eğilme
Tevekkeltü al’allah: Allah’a dayan
Ya Nasip: Canını sıkma eğer nasipse olur
Ya Sabır: Sabretmeyi bil, vaktinden önce bahar gelmez.
Bu da geçer ya hû: Unutma!

Zenginlik de fakirlik de, hastalık da sağlık da, mutluluk da, başarı da başarısızlık da..Hepsi geçicidir. Hatta hayat bile…

Bakî olan Allah’tır

Geçer mi?
Geçer.
Allah Kerim.
Geçer.

Büyüt de bak

Yorum Yaz