Buradaki Benim

Pts, Kas 2, 2009

Kuyu

İşte ben buradayım. Yani bu çakıllı, insanın etine batan rüzgarlı yol ayrımında duran benim. İşte orada. Aşacağım bu vadinin hemen ötesinde gürbüz baharlar, bitmeyen sevdalar var. Orada aşk ve isyan birbirinden ayrılmaz. Eski çağ aşklarını kıskandırır oranın aşıkları. Ben daha önce o rüzgarı saçlarımla tanıdım. O yüzden gürdür saçlarım. Ben o yüzden sevdazedeyim. Ağaçlarda mısralar büyür, mef’ûlü, mefâîlü, mefâîlü, feûlün vezniyle içer kuşlar nehirlerden sularını. Deli dolu Nef’î geçer sert adımlarla. Hayalî okşarcasına çimenleri. Temrenler, çark-ı felekler, ol bî vefâlar, ağular, kadehler… dolaşır kelimeler yerine. Demek isteneni herkes anlar. Şerhe muhtaçsız hayatın derkenar duaları kalır dudaklarda. Orada, yaşamın altı çizilmiştir.

,

Yorum Yaz