Archive | Okurken RSS feed for this section

Semere-i hayat hayırla yâd edilmektir

11. Haziran 2015

0 Yorum

Dursun Gürlek’in Kubbealtı Neşriyatı’ndan çıkan Ayaklı Kütüphaneler eserinden İbnülemin’le ilgili bir alıntı:

Tarih, edebiyat ve musiki toplantılarının uzun yıllar devam ettiği Emin Paşa konağına son günlerde gidip gelen eski valilerinden ve belediye başkanlarından meşhur doktor Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay hatıralarını anlatırken “Son Sadrazamlar”la ilgili olarak ... Devamını Oku...

Kaf Dağına Yol Almak

23. Mayıs 2015

0 Yorum

Hayvanların çoğunu önce ismen biliriz. Her ismin aklımızda çağrıştırdığı bir karşılığı vardır. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bunun muhasebesi ile uğraşmak şehrin insanı için pek de önemsenecek bir hadise değildir. Mesela akrebin gururlu olduğunu, ağustos böceğinin tembelliğini, tilkinin kurnazlığını başka kaynaklardan öğrenmiş ve fakat ... Devamını Oku...

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

15. Nisan 2015

0 Yorum

Adını ders kitaplarında duyar da çocuklarımız, çocuk kalmış büyüklerimiz, çocuksulaşmış kimselerimiz, içeriği ve ne olduğu hakkında malumat sahibi değillerdir. Biraz ansiklopedik bilgiyi çağrıştırsa da şu kelimatı sizlerle paylaşmak acayip hoşuma gidecek, pek keyiflendirecek bendenizi. Şöyle sağdan buyurunuz, biraz küf ... Devamını Oku...

Okumuş yazmış adam

17. Mart 2015

0 Yorum

Neye soruyorsun bu kadar ne iş yaptığımı? Okumuş yazmışa benzersin de… Ne olacak okumuş yazmışa benzersem?… Okumuş yazmış adam öğüt vermez de, dedi. Ya ne yapar? dedim. Adamı anlar, dedi, ne yapacak. Devamını Oku...

Geçmiş Zaman Olur Ki

11. Mayıs 2014

0 Yorum

Eskiden terceme-i hâl veya çokluk Terâcim-i ahvâl olarak kullanılan bu tabir biyografi karşılığıdır. Asıl hal tercümesi bir şahsın hayatının bir başkası tarafından yazılmasıdır. Bu husus vücuda getirilirken yazanın anlattığı şahsa yaklaşımına göre mahiyet ve değer kazanır. Bunun yanı sıra ... Devamını Oku...

Aşk İşi

17. Şubat 2014

0 Yorum

“Sabah namazına kalkmak aşk işidir. Hiçbir bâtıl din, her gün ama her gün, ortalık ışımaya başlarken, kurt kuş uykuda iken, insanı ayağa kaldırmaya cesaret edemez.”

Sezai Karakoç

Devamını Oku...

Ölümden Önceki Ölüm

15. Şubat 2014

0 Yorum

Mısırlılar ona “ölümden önceki ölüm” adını vermişler… Cüzzâm kelimesi Arapça’da “elin kesilmesi, parmakların düşmesi” anlamına gelen “cezem” kökünden türetilmiş. Türkçe’de daha çok “cüzzam” şeklinde söyleniyor. “Meczum” ise aynı kökten türetilmiş olup “cüzzamlı, kötürüm hale gelmiş, parmakları düşmüş kimse” demek. Kelimenin bu anlamıyla İslâm’dan önce Araplar ... Devamını Oku...