Dizde Hicr

Pts, Kas 7, 2016

Kâbenâme

Bir kanat sesi.
Bir dua.
Bir uzak kokusu genizde.
Bir kalp ağrısı.
Bir ah dudakta.
Dizde Hicr.
Hicrde Kâbe.

Yorum Yaz