Ebu’l-Beşer

Per, Eyl 1, 2016

Kara Kalem Yazıları

İlk insan. İlk peygamber. Bütün insanların babası.
Sevgili peygamberimiz: “İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır. Âdem ise topraktandır” buyuruyor.

Âdem, ismi ile müsemma. Âdem kelimesinin, yeryüzünden süzülmüş toprak ürünü anlamına gelen İbranice bir kelimeden türediğini savunanlar olduğu gibi aslen Arapça bir kelime olduğunu söyleyenler de var. Bazı âlimlere göre, değişik unsurların karışımından meydana geldiği için ilk insana Âdem ismi verilmiştir. Âdem kelimesinin özel bir isim olduğu görüşü de mevcut.

Ve sonra Havva anamız.

İnsanlığın annesi Hz. Havva’nın yaratılışını Kur’an şöyle bildiriliyor: “Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşi Havva’yı yaratan O’dur.”[A’raf Sûresi 7/189.] “O sizi tek bir candan yarattı, ondan da eşini var etti.”[Zümer Sûresi 39/6] Bir başka âyet-i celile de ise “Ey İnsanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşi (Havva’yı) yaratarak yeryüzünde ikisinden birçok erkek ve kadın var eden Rabbinizden sakının!”[Nisâ Sûresi 4/1] buyrulmuştur.

Ve cennet hayatı.
Helal – Haram.
Sonra cennetten çıkarılış.
Dünya hayatı.

Ve.
İlk tevbe eden.
Tevbesi ilk kabul edilen.
Oğlu ilk öldürülen.
Oğlu ilk katil olan.
İlk…

İnsan dair her şeyin atasıdır Hz. Âdem.
Özlemin, sevginin, sabrın, acının, ölümün, duanın, yakarışın, niyazın…
Edebiyat da Hz. Âdem ile başlar denilir.
Edebiyat sözdür. Sözün güzelidir. Söze güzellik katandır.

Hz. Âdem Hz. Havva’yı görünce illa bir söz söyledi.

Ne dedi?
Nasıl dedi?

Tahayyül ediniz.

, , ,

Yorum Yaz