Gümüşdağ

Çar, Ağu 7, 2013

Şehir

Aslı var mıdır yok mudur bilinmez ama enteresan olan bir mazeret veya sebep üretme maharetimizin pek işlevsel (!) olduğudur.

Şöyle:

“Bu dağda asla yılan, çıyan, akreb ve bu gibi zehirli hayvanlar yoktur. Bu dağda ricalü’l-gayb makamı olduğu için haşerât bulunmaz derler. Diğer bir söylentiye göre de seçkin eshabdan olup uzun zaman yaşamı olan (Baba Reten Hindi) hazretleri bu dağda oturduğundan bu haşerâtın bulunmaması onların duası sebebiyledir.

Hâlâ bu dağda (Baba Reten) bağı denilen kendi kendine yetişen çeşitli meyveler veren bağlar vardır. Zira bu Baba Reten bağçivanların piri olup ismi Ebû Hindî’dir. Kendisi nimetlerinden uzak olarak yalnız başına ömür sürmüştür. Kabri yine Hindistan’dadır.

Başka bir söylentiye göre de, Hazret-i Yahya zamanında Kayser Erciş bu şehri kurduğunda büyük filozoflardan (Flaska) adındaki filozof bu yüksek dağa çıkıp yetmiş adet haşerât şeklini bir sütun üzerine kazıp her birine birer tılsım yapmıştır. Onun için bu dağda zehirli hayvanlar yoktur derler. Bu dağın yaz ve kışın kar ve buzu eksik olmaz. Zülâl kurdu dahi bulunurmuş ama biz görmedik.” diye bahsetmektedir Evliya Çelebi Dedemiz.

Yorum Yaz