Güzel adamlar

Cts, Eki 12, 2013

Okurken

Bir şiir, çok şey mi sunar mânâ bakımından?
Okuyan mıdır şiiri şiir kılan, şair mi?
Şairler neden hep güzel adamlardır???

Neden sorularla yokuş tırmanıyor gibiyim bir şiir yüzünden?

Köşe başıma gelip oturdun şiir.
Törpüsüz bir hayalim şimdi:

Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yaranı bile

Devr-i meclis bana girdab-ı beladır sensiz
Mey-i zehr-ab-ı sitem sagar-ı gerdanı bile

Bağa sensiz bakamam çeşmime ateş görünür
Gül-i handanı değil serv-i hıramanı bile

Sineden derd ile bir ah edeyim kim dönsün
Aksine çerh-i felek mihr-i dırahşanı bile

Hâr-ı firkatle Neşatî-i hazinin ya hayf
Dammen-i ülfeti çak oldu girübanı bile

Neşatî

Yorum Yaz