Hasede Hasid

Paz, Eki 22, 2017

Derkenar

“Az belâ sanma efendi hasedi
Mahv eder hâsidi kendi hasedi”

Muallim Naci

(Efendi! Kıskançlığı az beladır sanmayasın Hâsidi önce kendi kıskançlığı mahveder.)

Hased olup da dünyada mutlu olabilen insan var mıdır? Mümkün müdür sair insanların mal ü mülkünü, hâl ü ahvâlini, yâr ü ağyarını kıskanıp vaziyetine hamd ü sena eyleyebilmek? Bir araya gelir mi kin ve vefa, sabır ve şeytan, ihanet ile sadakat?…

Ne mümkün?

Hasedperverlerin hâli yamandır
Ki yoktur birbelâ bedter hasedden
Sarılmış nefse müzic bir yılandır
Ki çıkmaz çıkmayınca can cesdden

O zaman?

Basit efendim:

incir… yarpuz… karamela…
la havle ve la kuvvete illa billah.

Yorum Yaz