İtibarsız Şubat

Sal, Şub 1, 2011

Susku

Şubat.
Eylül’ün yanında küskün. Kırgın.
Nisan’ın yanında bedbaht ve berbad.
Övgüden vareste.
Sövgüye dahi layık görülmemiş. Kâh kısalığı, kâh güdüklüğü bükmüş boynunu.

Kış aylarından diye hor bakılır Üstada.
Oysa kışın son sesleridir.
Tüneldir. Sonundaki ışıktır.
Gücüktür ki on beşi yaz on beş kıştır.
Eylül, hasta solgun gizemli,
Şubat, kar ve buz altında yürüyüşe geçen umut. Tabiatın için için uyandığı, gökyüzünün karasını ala çalmaya hazırlandığı aydır. Her ne başlarsa, kimseye fark ettirmeden, derinden derinden akmaya başlar… sadece gün ışığına çıktığında görebiliriz her ne dolanıyorsa içimizde, o zamana kadar bir adı yoktur da Şubat baharın hamurunu yoğurur, yine de yaranamaz nazenine.
Lakin Şubat Memba.
Kim okur, kim yazar; kim?..

Şubat; küçük ay diye maruf… Halk onu gücük etmiş, muhtemeldir ki (küçük) güdük’ün galat-ı meşhuru kılmış… (Süryanice Şabat sözcüğünden Türkçeye geçmiş.)

Şubat gibi ihanete uğramışım. Satdıkları hep metâ’- cândır / Aldıkları sûziş-i nihândır (Sattıkları hep can malıydı; aldıklarıysa gizlice yanış.) Kanmış ve kandırılmışım.
Yanmış ve yakılmışım.
Şubata yakışmışım….
Gözler kör, kulaklar sağır, basiret kapalı!… Kelamı kim bile?..

Şubat. Şu hikayenin itilip kakılmış muhatabı, maznun:

Mesele, Sezar döneminde geçiyor. Julius Sezar, takvimdeki karışıklıkları çözmesi için Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e emir veriyor. O zamanlarda 1 yılın 365 gün 6 saat sürdüğü biliniyor.
Sosigenes de çözüyor: Her yıl 365 gün çekecek. Her yıldan 6 saat artacak. Artan saatler 4 yılda bir takvime eklenecek ve o yıl 365 + 24 saat = 366 gün olacak. 366 gün 12 eşit parçaya bölünmediği için 6 ay 30 gün, diğer 6 ay 31 gün çekecek.
Peki 365 gün çeken yıllarda aylara göre dağılım nasıl olacak?
Yüce Sezar emir veriyor: 365 gün çeken yıllarda en son aydan 1 gün düşülsün.
O zamanlar yılın son ayı Şubat, yılbaşı ise Mart ayıdır. Böylece Şubat ayı, 4 yılda bir 30 gün, diğer yıllarda 29 gün olmuş.
Sezar, bununla da yetinmeyip doğduğu aya kendi ismini vermiş: JULIUS, yani JULY. Sonradan imparator olan Augustus, Sezar’dan aşağı kalmamış ve sonraki aya kendi ismini vermiş: AUGUSTUS, yani AUGUST. Ancak Julius Sezar’ın ayı 31 günken Augustus’un ayı 30 gün olur mu ? O da emir vermiş: YILIN SON AYINDAN 1 GÜN DAHA ALIN, BENİM AYIMI DA 31 GÜN YAPIN. Zavallı Şubat’tan 1 gün daha Alınmış ve Ağustos’a eklenmiş. O gün bu gündür Şubat ayı, 4 yılda bir 29 gün, diğer yıllarda 28 gün, Sezar’ın ayı Temmuz ve Augustus’un ayı Ağustos da peşpeşe 31 gün oluvermiş.

Bir yerlerde vahim bir yanlışlık vardır ve tez elden Şubat’a iade-i itibar verilmelidir.

Şubat.
Eylül’ün yanında küskün. Kırgın.
Nisan’ın yanında bedbaht ve berbad.
Övgüden vareste.
Sövgüye dahi layık görülmemiş.

, ,

Yorum Yaz