Kadr Sûresi

Per, Ağu 25, 2011

Hû’ya Gider

4 Responses to “Kadr Sûresi”

 1. Kâni Çınar Diyor ki:

  Hz Aişe (r.a) buyurdu ki: Ya Resullulah (S.A.V.) Kadir gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim. Oda şöyle buyurdu; “Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni”
  “Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet.” (Tirmizi)

  Ey talihsizlerin sığınağı,
  ey âcizlerin güç kaynağı,
  ey dertlilerin tabibi
  ey yolda kalmışların yol göstereni!
  Ey çaresizler çaresi!
  ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!
  bizleri affeyle ya Rabbi

  Cevapla

  • Kâni Çınar Diyor ki:

   İbn-i Abbâs (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre, Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ashâb’ım! Siz leyle-i Kadr’i Ramazan’ın aşr-ı ahîrinde arayınız!. Leyle-i Kadir, ya Ramazan’ dan dokuz gece kala, yâhut yedi gece kala, yâhut da beş gece kaladır

   Cevapla

  • Kâni Çınar Diyor ki:

   Ebû Hüreyre radiyallâhu anh’den: Şöyle demiştir: Resûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim, imânından dolayı ve mükafatını yalnız Allâh’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse, geçmiş günahları affedilir

   Cevapla

 2. Kâni Çınar Diyor ki:

  İlâhî! Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mi’râc ettim, kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum vâr ettin, varlığından haberdâr ettin, aşkınla gönlümü bîkarar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım lûtfuna geldim, kulluk edemedim afvına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neş’eni duyur hakikatı öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, Yerdir bize hep yerdiklerini, Yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kâinata sevdirdin. Sevdin de hıl’atı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Serveri asfiyâ kıldın. Hatemi Enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salât ü selâm, tahiyyât- ü ikram, her türlü ihtiram ona, onun Âl-ü Eshab-ü etbaına yarab!

  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

  Cevapla


Yorum Yaz