Karanlık Yüzümüz

Per, Tem 25, 2013

Okurken

Putlarında dahi samimiyetsiz insanlar.
Herkesin putu bir bir yıkılıyor.
Putçular şaşkın, ebleh, çıkmazda.
Hemen en kolay iş icra ediliyor putçular tarafından: Harcama.
Kime güvenilir bu kadar put ve putçu arasında? Hangi yalana kulak verilir? Kim yazar yalan üzerine şitayişleri?

Modern?..

Mayıstan beri altı çiziliyor ayrımın.
Çapulcularla adamlar, samimilerle kaypaklar, adilerle dürüstler…

İsmet Özel nasıl harcanıyor?
Aynı kaba mantık. Takım tutma alışkanlığı. Adi fanatiklik. Ötekileştirme. Tüketim mantığı: Kullan ve at…

İsmet Özel dedikçe buruşturulan yüzler, gayri ahlaki, gayri ciddi.

İsmet Özel bizim karanlık yüzümüz değil mi? Yüzleşin kendinizle. Cesaret?

Sen ol küçük bir kıvrımdan, bir heceden
aşk için bir vaha değil aşka otağ yaratan
sen ol zihnimde yüzen dağınık şarkıları
bir harfin başlattığı yangın ile söndür
beni bir ses sahibi kıl, kefarete hazırım
öyle mahzun
ki hüzün ciltlerinde adına rastlanmasın.

İsmet Özel

Yorum Yaz