Kimseye yâr olamamak

Cum, Mar 2, 2012

Hüzün Alanı, Okurken

Bir insan tarihin hangi diliminde yaşamış olursa olsun Mehmet Akif kadar yanlış anlaşılmaların merkezinde bulunmuş olamaz. Ne yapmış ise ne yapmamış ise; ne demişse ne dememişse; ne bilmişse ne bilmemişse… Kimseye yaranamamış bir insandır Akif.

Yalnız hayatta değil sanatta da yanlış anlaşılan bir adamdı Akif.

Lodos duasıyla eğlendiği için Fatih’te zındıktı.
Bazı mısraları Ziya Gökalp aleyhinde yazıldığı sanıldığından İttihat Terakkicilere göre İtilafçıydı.
31 Mart’a sevinmediği için İtilafçılar nezdinde İttihatçıydı.
İstiklalimiz kalmazsa ma’bedimizin de kalmayacağını söylediği için Şişli’ de softaydı.
Balkan harbinde medeniyete tükürdüğü için saat beş çaylarında gerici adamdı.
Göreneğe kızdığı için mahalle kahvesinde züppeydi.
Mukaddesata inandığı için piyasada, borsada tufandan önceki adamdı.
Meşrutiyette sokağın şuursuz heyecanını beğenmediği için fırkalarda hürriyeti anlamayan adamdı.
Harbi umumide Amerikan mandasına karşı çıktığı için mandacıların gözünde Amerika’nın keşfinden habersiz adamdı.
Birilerinin gözünde dinde yeniliklere karşı çıkan adamken bazılarına göre İslam reformatördü.

Heyhat. Maddeten de yanlış anlaşılan adamdı;

O’nu İstanbul’da hoca, Mısır’da Hıristiyan sandılar.
Hakkında yazılanlara ve yapılanlara kırıldığı için Mısır’a gitmişken O’nu şapka aleyhtarı, fes taraftarı sandılar.
O bu yanlış anlaşılmaların bedelini ağır ödedi.
Ama her zaman kendi kendisi ve onurlu bir insan olarak kaldı.

,

Yorum Yaz