Kitabın Emaneti Olur mu?

Sal, Eyl 17, 2013

Okurken

Benden kitap isteyen öğrencilerime önce şu nükteyi anlatırım:

“Ahmet Vefik Paşayı Cevdet Paşa ziyarete gelmiş. Her ikisi de kalem ehli ve devrinin entelektüel kişileri olan iki ahbap yemeklerini yemişler, ardından kahvelerini yudumlarlarken sohbeti de koyulaştırmışlar. Bir ara Cevdet Paşa Vefik Paşanın kütüphanesinde gördüğü bir kitabı almış ve elinde evirip çevirdikten sonra Paşaya:

— Epeydir bu kitabı arıyor da bir türlü bulamıyordum. Paşam lutfetseniz de okumak için bir geceliğine alıversem, demiş. Ahmet Vefik Paşa gayet kesin bir şekilde:

— Olmaz, katiyen olmaz! demiş.
Dostundan hiç böyle bir söz beklemeyen Cevdet Paşa oldukça şaşkın sormuş:

— Neden Paşam?
— Siz biliyor musunuz Paşam, ben bu kütüphaneyi okumak için bir geceliğine aldığım kitaplarla kurdum.”

Ardından da şu mısralar gelir:

Dest-i gadr-ı müstaıradan ziyânım bî-hesab
Tövbe ettim, âriyet hiç kimseye vermem kitâb

Ali Şevki Hoca

(Ödünç kitap alanların elinden zararım hesapsız.
Tövbe ettim, hiç kimseye ödünç kitap vermem.)

Peki yine de kitaplarım bir bir gidiyor mu?

Maalesef.

Yorum Yaz