Köpeğe Muska

Cum, Mar 20, 2015

Hikâyat

Hikâye bu ya:

Ağanın köpeği hastalanmış. Bir koyun kesip kanları aka aka almış hocaya götürmüş. “Hoca” demiş, “Bizim köpeğe bir hal oldu. Hele şuna bir muska yazıver.” Hoca bir köpeğe bakmış, bir koyuna. Köpeğin de okunduğu nerede görülmüş? Ama bir tarafta da koyun… Nâçar. “Peki” demiş, “bir muska yazalım.” Aradan bir zaman geçmiş ve ağanın köpeği kaybolmuş. Bu sıra bir başka ağanın da köpeği hastalanmış. Bizim ağa “dur” demiş, “Hoca bizim köpeğe muska yazmıştı, onu takalım.” Diğer ağa “Olmaz” demiş, “Ben bilmediğim şeylere inanmam; getir hele bir bakalım ne yazmış?” Muskayı açıp okumaya başlamışlar:

“Gözüm düştü şu semiz ete
Görülmüş mü muska köpeğe
Allahım iyisini bilir
Bu it ya kudura ya yite…”

Yorum Yaz