Mevsimsiz Soğuklar

Çar, May 15, 2013

Şehir

Mevsimsiz soğuklar ne anlam ifade eder modern yanımız için?
Parçalanan cesetlere çarpan ölüm?
Cinnet?

Ele alınacak yanımız, öfke pompalıyor zerrelerimize.
Bir kuşun ölümüne dahi sessiz kulaklarımız.
İçimizde modernizm.

Kitap yok.
Merhamet göklerde.
Akıl ve iz’an sekiz sütuna manşet uzaklarda.

Tıpkı mevsimsiz soğuklar gibi açılmayan ayna.
Sevgilinin aynası değil miydik uyku ile uyanıklık arasında?

Şöyleyiz hülasa:

Mir’âtıyız ol mâh-ı perî-sûretin amma
Gam-hânemize gelse dahi bî-haberiz biz”

(Aynasıyız o peri yüzlü güzelin ammâ / Gam yurdumuza gelse kalırız habersiz biz)

– Şeyh Gâlib –

Yorum Yaz