Ne Çare

Cts, Ara 15, 2018

Kuyu

Çekmez efendim bu derdi herkes
İster kabûl et ister dilim kes
Çekmezdim ammâ ey şûh-ı nev-res
Sevmiş bulundum gayri ne çâre

Osman Nevres

Yorum Yaz