O Zaman

Cum, Tem 5, 2019

Kuyu

Öfkelenmeye devam edebilirim o zaman!..

İnsanı öfke değil, hüzün öldürür.
* Öfke bedenin içinden dışına doğru, hüzün dışından içine doğru hareket eder.
* Bundan dolayı hüzün öldürür, öfke öldürmez.
* Çünkü öfke dışarı taşar, hüzün ise içeride çöreklenip kalır.

Edeb’üd-Dünya Ve’d-Din (İmam Maverdi)

Yorum Yaz