Oluyor

Paz, Tem 23, 2017

Hû’ya Gider

Hiçbir şey durağan değil.

Gün doğuyor, zeval vakti oluyor, akşam oluyor, deprem oluyor, ölüm oluyor, doğum oluyor, kalp kırıklığı oluyor, gençler yaşlı oluyor, taşlar kum oluyor, şehirler ve ülkeler harap oluyor, halklar ziyan oluyor, hatıralar mazi oluyor, kutsallar yok oluyor, vicdanlar zelil oluyor, akıllar mahvoluyor, Müslümanlar perişan oluyor, sahneler yeniden kuruluyor, senaryolar durmadan yazılıyor, sınırlar değiştiriliyor, çocuklara bombalar düşüyor, çocuklar ölüyor…

Çocukların öldüğü bir dünyada kimse masum olamıyor.

Gece gündüz, bıkıp usanmadan geleceği planlayan, hain projeler üreten, sınırları bozan, kutsalı imha eden, canavarlaşan ve biteviye tüketen ve asla üretmeyen ve kat’a vicdan ve kutsal ve merhamet sahibi olmayan zalim dünyanın karanlık nefeslerine hangi vaziyet ve gereklilik içerisinde olursa olsun bir anlık dahi olsa saygı duymadan ve çocukların ölümlerini kesinlikle unutmadan gardımı alıyorum.

Çocukların ölmediği, kutsalın ayaklar altına alınmadığı bir dünya için dualar bırakıyorum göğe, suya, aşka, dağa, göz yaşına, sabaha, Kudüs’e, Mekke’ye…

Dualar kabul oluyor.

Yorum Yaz