Onmak, Yigirmi, Od ve Dahası

Sal, Kas 14, 2017

Hû’ya Gider

Hikmet sözde gizlidir. Söz güzelse güzellik getirir, güzelliğe vesile olur. Hayat koşuşturmacası içerisinde durup “ne oluyor” diye bakmak, “nereye gidiyoruz” diye sorgu sual etmek gerektir. Yaş merdivenlerini hızla çıkıp sırtını rakamlara dayayan bizler için ömrün onlu yaşları daha farklı şeyler fısıldamaktadır kulaklarımıza. Bakalım o tını, o esinti, o ritm çalınacak mı yüreklerinize?

Bakalım bu yaşlarda hangi hikmetler gizlenmiş…

“ON: Onmak’tan gelir; anlamı iyileşmek, şifa bulmaktır. Bu dönem çocukluk hastalıklarından kurtulma çağıdır.

YİRMİ: Aslı “yigirmi” dir. Eski Türkçe’de yügürmek, koşmak ve hızlı gitmek; yükürmek ise yüklü hale gelmek ve gebe olmaktır. Dolayısıyla bu çağ enerjik dönem ve evlenme çağıdır.

OTUZ: Od; ateş demektir. Uz ise mahir ve tecrübeli anlamına gelen bir takıdır. Od+uz; ateş gibi enerjik, mahir ve tecrübeli demektir. Bu dönem yirminin hızlı koşuşturmasına kişinin tecrübe eklediği ve ateş gibi olduğu çağdır.

KIRK: Kırkmak, kırpmak ve kesmek demektir. Kişinin hamlık ve kusurlarını kırparak olgunlaştığı çağdır.

ELLİ: İl, memleket, yurt ve yuva demektir. Elli; yuvası, evi ve yurdu olan, yerleşik düzene geçenlerin çağıdır.

ALTMIŞ: Alıp atma, nefes alıp biraz istirahat etme ve emekli olma çağı; daha çok ibadete yönelme zamanıdır.

YETMİŞ: Yetmek, erişmek, ulaşmak, vâsıl olmak, olgunlaşmak demektir. Yetmiş kemal çağıdır.

SEKSEN: Seksenmek eski Türkçe’de ürpermek, birdenbire ürküp sıçramak demektir. Seknimek ise sakinleşmek anlamınadır. Her iki anlam bu çağın özelliğidir.

DOKSAN: Dokmak, doymak; toktamak ise durmak anlamına gelir. Bu çağ doyuma erme, durma ve yaprak dökümü zamanıdır.

YÜZ: Yüzmek, düze çıkmak demektir. Yüz yıllık; asırlık çağa erme zamanıdır.

Allah Resulü (SAV) buyuruyor: “Ne mutlu ömrü uzun, ameli güzel olana” (Tırmizi, Zühd 22)
Allah cümlemizi hizmet ve ibadeti, amel-i salih ve aksiyonu bol bir ömür ile muammer eylesin sevgili kardeşlerim.

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
İstanbul Müftüsü”

Amin demek münasip değil midir efendim?
Amin, inşaallah…

, ,

Yorum Yaz