Rahman’ın Has Kulları

Cts, Oca 1, 2011

Hû’ya Gider, Kuyu

Yüce Allah, inanan insanları Kur’an-ı Kerim’de çeşitli surelerde çeşitli ayetlerde anlatmakta ve onların özelliklerini açıklamaktadır. Mü’minlerin özelliklerinin anlatıldığı surelerden biri de Furkan suresidir. Nitekim bu surenin 63-74. ayetlerinde Yüce Allah, mü’minlerin özelliklerinden bahsetmekte ve onları Rahman’ın has kulları olarak nitelendirmektedir.

Cennette en yüksek derecelere sahip olacak olan Rahman’ın has kulları, bu ayetlerde dokuz vasıfla anılmaktadırlar.

1. Tevazu içerisindedirler:

“Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler…” (Furkan 25/63)

2. Tatlı dil ve güzel sözlüdürler:

“Kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) “Selam!” derler (geçerler)” (Furkan 25/63)

3. Geceleri namaz kılarlar:

“Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.” (Furkan 25/64)

4. Allah’ın azabından korkarlar:

“Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.” derler. (Furkan 25/65)

5. Harcamada itidal içerisindedirler:

“(O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.” (Furkan 25/67)

6. Şirk, kasten adam öldürme ve zinadan uzak dururlar:

“Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahı (nın cezasını) bulur.” (Furkan 25/68)

7. Yalancı şahitlik yapmaktan ve yalan konuşmaktan sakınırlar:

“Onlar, yalan yere şahitlik etmezler, boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler.” (Furkan 25/72)

8. Yapılan vaaz ve nasihatleri kabul ederler:

“Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar.” (Furkan 25/73)

9. Daima Allah’a tazarru içerisinde dua ederler:

“Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün, gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine önder kıl.” (Furkan 25/74)

Yorum Yaz