Sana kul olduğum için âlemin padişahı oldum

Çar, May 8, 2019

Hâmiş

Perçemin zülfün Hümâ-veş saye saldı üstüme
Pâdişâh-ı ‘âlem oldum çün gedâ oldum sana
(Muhibbi)

“Saçının perçemi Hümâ kuşu gibi üstüme gölge saldı. Sana kul olduğum için âlemin padişahı oldum” diyen şair, sevgilinin perçeminin Hümâ gibi üzerine gölge saldığı için padişah olduğunu söyler. Kimdir o? Koskoca Kanuni Sultan. İster Hüsn-ü Ta’lil deyin ister bahanenin kibarı, söyleyiş ve ifadedenin nezaketi harikuladedir. Hele bunu söyleyen kişi Kanuni olursa mânâ daha derinleşir, daha esrarlı hâl alır. Sanatı ve sanatta inceliği mi arıyorsunuz? Mesafeler kat etmenize gerek yok. Hünkarımız işte.

Bir başka sultana bakın isteseniz:

Çâk eyleyemem sînemi her dilbere zîrâ
Sultânıma aid bir emânet var içinde
(Şeyh Gâlib)

“Her güzele yüreğimi, gönlümün içindekini açıklayamam. Zira orada Sultânıma ait bir emanet var.”

Ey estetik namlı 21. asır soytarısı ayağa kalk ve yüreğimizdeki şiirden özür dile.

,

Yorum Yaz