Şehr-i Ramazân Elveda

Paz, Ağu 28, 2011

Okurken

Yine firkat nârına yandı cihân
Hasretâ gitti mübarek ramazân
Nuruyla bulmuştu alem yeni cân
Firkatâ gitti mübarek Ramazân

İndi Kur’an sende ey nuru güzel
Leyle-i Kadrinde ey kadri güzel
Gitti ey tehlîl ü tekbîri güzel
Elvedâ gitti mübarek Ramazân

Gâhî tesbîh ü senâ vü zikr ile
Gâhî tahmîd ü duâ vü şükr ile
Can bulurdu mürde diller nur ile
Hasretâ gitti mübarek Ramazân

Bu ay içre bağlanır dedi Resul
Cin ü şeytan etmeye asla fuzûl
Hep dualar bunda olurdu kabul
Firkatâ gitti mübarek Ramazân

Cem olup Hakk’a münâcât edelim
Nur-ı Kur’an ile doğru gidelim
Bilmedik kadrini Niyâzî nidelim
Pek yazık gitti mübarek Ramazân

Niyâzî Mısrî (v. 1694)

Yorum Yaz