Şifa niyetine!..

Paz, Haz 17, 2012

Gelişi Güzel

Bahçede, benden hızlı büyüyen otlarla güreştim biraz.
Güneş, çok samimi olmaya başlayınca “topuk, topuk” oldum.
Birkaç sayfa kitap, biraz “köşe“lerde gezinti.
Şamil Tayyar, A. Nesin’in kısa adı MAH olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti elemanı olduğunu ispatlamaya çalışmış. Bugün adı MİT olan kuruluş. Belgeler, hatıralar vs.

Hiçbir şey görüldüğü gibi değil türküsünü çığırmıyor muyuz? Her şey yalan, tezgah, menfaat ekseninde değil mi?
Öyleyse?

Gazetelerden daraldım.

Maalesef şairin dediği gibi “kendime dünyada bir acı kök tadı seçtim” makamında değilim.

Derken.

Bahçenin uzak köşesinden bir türkü getirdi rüzgar. Belki bir kuyruk sallayan söylüyordu türküyü, belki kafkas arısı ya da bir an yerlerinde duramayan kumrular… Asmanın çiçeğe dönen salkımına değip gelen türküye tutundum. Allah’tan dedim Mustafa Kutlu buralarda değil. Burada olsa şimdi kuzu kulağı diyecek, yarpuza seslenecek, mavi kuş yazacak… Aman aman uzak duralım biraz. Kimseyle paylaşacak durumda değilim halimi.

Biliyorsunuz değil mi, türkü aç tok fark etmez ne zaman alınırsa alınsın dimağda hayal etkisi yapar.
Bunu doktor dedi bana.
Reçeteye yazmıştı.
Eczaneden bulamayınca ağzı laf yapan bir ihtiyarın dizleri dibinde yaptırdım reçeteyi.
Ne zaman daralsam bir tertip alırım yarenler.

Şifa niyetine!..

Kırmızı gül demet demet,
Sevda değil bir alamet,
Balam nenni, yavrum nenni
Gitti gelmez ol muhannet
Şol revanda balam kaldı,
Yavrum kaldı, balam nenni…

Hayda. Usta bu türkü hangi yaraya merhem ola? Yaranın kabuğunu kaldırmaktan başka ne işe yarar bu türkü?

Hacı Veyiszade radyoda çalan müziği duyunca ağlamaya başlamış. Torunları sormuşlar dedeciklerine, “Dedeciğim bu neşeli bir türkü, buna ağlanmaz ki.”
Radyoda ses gelmeye devam ediyormuş:

Bir dalda iki kiraz
Biri al biri beyaz
Eğer beni seversen
Mektubunu sıkça yaz

Dedecik cevap vermiş:

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimiz aklıma geldi de ondan ağlarım

Mesele ne dendiği kadar nasıl anlaşıldığı ile alakalı sevgili doktor.
Şifa Allah’tan…

Bir dalda iki elma
Birin al birin alma
Kurban olduğum Allah
Canım al yarim alma

,

Yorum Yaz