Ticaretin Ofsayt Golü

Per, Mar 10, 2011

Kuyu

Ticaret aracılığıyla Afrika’yı medenileştiriyoruz” buyuruyordu beyaz efendi.
Kendi kıtası dışındaki kıtaları “ticaret” yaftası ile ehlileştiren Avrupa Beyazı aslında şöyle diyordu: “Medeniyet aracılığıyla Afrika’yı ticarileştiriyoruz.

Lanet İngilizler kuzeyde Kahire’den başlayıp en güneyde Cape Town’a kadar bütün Afrika’yı boydan boya kat eden bir sömürge koridoru oluşturmaya çalışıyordu. Pazarlıklar, pazarlıklar… Kurtarıcı büyük efendiler ve altlarında emirlerine amade koca bir kıta: Afrika.

Afrika’nın yüzülen derisinden birisi Sudan ve Omdurman
Bir şefkat eli sırtını sıvazlıyor.
Winston Churchill.
Bir damla petrolü insandan daha kıymete bulan Beyaz.

II. Dünya Savaşı sırasında Büyük Britanya Başbakanı olan Winston Churchill, ilk kitabı olan The River War’da (Nehir Savaşı) beş İngiliz askerinin ölümüne karşı, çoğu silahsız 7 bin Sudanlının katledildiği Omdurman Savaşı’nda, İngilizlerin kahramanlığını efsaneleştiriyor.

Şöyle diyor: “Barbarlığın silahlarına karşı Bilim’in silahları tarafından o güne kadar kazanılmış en anlamlı zafere ulaştılar ve modern bir Avrupa gücüne karşı bugüne kadar oluşturulanlar içindeki en güçlü ve en iyi silahlanmış vahşiler ordusunu bozguna uğrattılar.

Bravo. Kocaman alkış. Helal.

Galiplerin resmi verilerine göre Omdurman muharebesinin bilançosu şöyleydi:

Medeniyet birliklerinden ölenlerin oranı yüzde iki;
Vahşilerin birliklerinde ölenlerin oranı yüzde doksan.

Ve Sudan ve Cezayir ve Nijerya ve Güney Afrika ve Gana ve Kamerun ve diğerleri… Asırlarca beyaza itaat için öylesine kumpasa alınmışlar ki dün, beyazların topraklarında ağır işgücü ile boğuşmuşlar; bugünse, “modern” dünyanın futbol takımlarına karşı aynı ağır işgücü ile teslimiyet ve mağlubiyet parantezlerini dolduruyorlar.

Kara kıtada sömürge devam ediyor.
Brezilya, Portekiz’in sömürgesi olmakla mutlu. Portekiz, İngiltere’nin sömürgesi.
Brezilya’nın altını olmasaydı Sanayi Devrimi olabilir miydi?
Bolivya ve Meksika gümüşü.
Ve zencilerin alımı ve satımı olmasaydı Liverpool dünyanın en büyük limanı olabilir miydi?
Zenci ticaretinden elde edilen sermaye olmadan James Watt’ın buhar makinesini kim finanse edecekti?

Brezilya üzerinden galip gelip ezilmişlik eğrimizi düzeltiyoruz top ile.
Oysa top asla düz değildir.

, ,

Yorum Yaz