Basiret Kaçağı

Çar, Şub 13, 2013

Şehir

Basireti bağlanmak.
Basiretsiz.
Basiret mertebesi.
Basiret yetmezliği.
Basar…

“Görme anlamına gelen “basar” kelimesinden türeyen ve idrak gücü, yakın, ma’rifet, ferâset, akıl, zekâ, hüccet, delil, sezgi, öngörü… vb. anlamlara gelen “basîret” kelimesi, Kur’ân’da; açık delil, beyan, ibretler (Kasâs, 28/43;. Yûsuf, 12/108), şâhit (Kıyâme, 75/14), Allah’ın âyetleri, delilleri, beyanları ve nurları (En’âm, 6/104; A’râf, 7/203; Câsiye, 45/20) anlamında kullanılmıştır. Basîret; hakla – batılın, hidâyetle – dalaletin, hayırla – şerrin, doğru ile yanlışın birbirinden ayrıldığı marifet, bilgi ve kalp nurudur. Basîret; ilham ile veya tecrübe ve öğrenme sonucunda oluşur. çoğulu, besâir’dir.” (Kaynak: Dini Kavramlar Sözlüğü)

Kelime anlamı, olanları, olacakları ve gerçeği görebilme, sezebilme ve buna uygun davranabilme kabileyeti, sağduyu sahibi olma demektir. Tasavvuftaki anlamı ise, eşyanın ve hadislerin iç yüzünü ve gerçek mahiyetini görmek, olayları kalp gözü ile idrak etmektir.

Arapların en büyük bilginlerinden ünlü şair Ebû Alâ el-Maarrî’nin gözleri görmediği halde geceleri dolaşırken fener taşırdı.
“Gözlerin görmediği halde bu feneri niçin taşıyorsun?”, diyenlere şöyle cevap verirdi:

– Ben bu feneri boşuna taşımıyorum. Gözleri görmesine rağmen basîretleri bağlı olanlar için elimde gezdiriyorum. Hiç olmazsa ışığı görürler de üstüme üstüme gelip çarpmazlar.

Şimdi hepsini üst üste toplayın, yan yana çarpın, iç dış bölün ya da canınız ne isterse öyle yapın. Ama şu soruyu sorun ve cevap arayın:

Basiret sahibi misiniz?

Kendimi inceden inceye eliyor, kalbur üstüne kalburdan geçiriyor, modern ve laik yanlarımı deli gömleğinden sıyrılır gibi çıkarıyor, alabildiğine berrak kelimeler, duru bir zihin ve tertemiz şüphelerimle soruyorum:

Basiretim nerede?

Alnını henüz secdeden kaldırmış müminler, okuduğunuz Kur’an, kıldığınız namaz, inandığınız Allah için “Basiret” hangi göklerde?
Sizler neredesiniz?

Tamam, biliyorum, kendi gölgesinde kaybolan birisiyim, saçlarım kır, gözlerim fersiz, aklım flu…

Yağmur yağarsa basiret ne yapar?

Yorum Yaz