Eder

Cum, Eki 20, 2017

Kendi

Yeter ki istemeyi bil, O’na zorluk yoktur!

“Hak tecelli eyleyince her işi âsân eder
Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder.”

Yorum Yaz