Eski ve Yeni Resimlerle Kâbe

Cum, Eki 8, 2010

Kâbenâme

Allahım! Burası Senin Harem’indir, muhterem ve emin kıldığın beldedir. Benim vücudumu da Cehennem ateşine Haram kıl. Kullarını yeniden dirilteceğin Kıyamet gününde beni, azabından emin olanlardan eyle. Beni, Sana itaat eden sevgili kullarından kıl.

Allahım! Bu belde Senin belden, şu Kabe Senin Evin’dir. Emrine uyarak, takdirine razı olarak rahmetini istemek ve itaatine yönelmek için geldim. Azabından korkup Sana sığınan kişinin isteği gibi, beni affınla karşılamanı, rahmetinle günahlarımdan vazgeçmeni ve beni Cennetine koymanı Sen’den istiyorum.

Allahım! Şu mübarek Beytin şeref, hürmet, azamet ve heybetini artır. O’na hürmet ve tazimde bulunan, hac ve umre yaparak O’nu ziyaret edenlerin de şeref, mertebe ve iyiliklerini artır.

Yorum Yaz