Mecburî İstikâmet

Per, Haz 24, 2010

Kuyu

İşte böyleyiz adına yaşam dediğimiz girift ve bir o kadar ayrışmasız yolculuk karşısında.

Böyleyiz ve rüzgar karşısında  bir kum tanesi,bir zerrecik dahi olmadan savruluşlarla mesafeler kat ediyoruz.  Mesafeler yani ömür.

Basamak basamak inşamızı telaş telaş birikimlerimizle heder ediyoruz ki bunun en güzel karşılığı mukadderat olsa gerektir.

Yolculuk acı, yolculuk berrak, yolculuk meşakkat, yolculuk ölüm. Ölümle dolu ceplerimiz, suratımıza çarpan şehrin asfaltından mahşer değil an’ın saçtığı kum zerrecikleri. İşte dişlerimiz arasında, işte dilimiz onla meşgul, işte bir ömür denilen güzeran daha ayinede batıyor.

Bir başka yer.

Ayak basılmadık bir başka tepe.

Şu anda varsa, var olduğu anlamına gelmez.

Yoksa yok değildir.

Kumlar.

,

Yorum Yaz