Sizi Ne İhtiyarlattı?

Cts, Eki 2, 2010

Hüzün Alanı

Hz. Ebû Bekir (ra) Allah Resûlü’ne sorar: “Ya Resûlullah! Saçınızda ak görüyorum. Birdenbire ihtiyarladınız; bir derdiniz mi var?”

Ve İki Cihan Serveri cevap verir: “Beni Hûd, Vâkıa, Mürselât Sûreleri ihtiyarlattı.”

Hûd Suresinde O’na: ”Emrolunduğun şekilde dosdoğru ol” (Hud/112) denmişti. Bu doğruluk Cenâb-ı Hakk’ın Habîbi için çizdiği doğruluktu. Ve O’ndan bu çizginin korunması isteniyordu…

Mürselât cennet ve cehennemin zümre zümre ayrıldığını insanların dehşet içinde iki büklüm olduğunu anlatıyordu.

Vâkıa yine bu zümreleri gösterip teşhir ediyordu. Bu sûrelerde anlatılanlar Allah Resûlü’nü dehşette bırakıyor ve ihtiyarlatıyordu.

Sizi ne ihtiyarlattı dostlar?

Dünyevi olmayan neyimiz var?

Yorum Yaz